-->
Ταξινόμηση ανά: Αύξουσα τιμή 1ης προσφοράς

ΤΑ 20/% ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1057,80 Τ.Μ.

Κατηγορία:
Ημ/νία Πλειστ/σμού : Νοέμ. 25, 2020, 10:14 πμ.
Τόπος Πλειστ/σμού : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Θέση: ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΑΦΟ

Έκταση: 1057,80 Τ.Μ.

Τιμή 1ης προσφοράς:  €